PISA-2022

download het rapport

Prestaties Nederlandse 15‑jarigen drastisch gedaald

Sinds 2000 wordt elke drie jaar de vaardigheid van 15-jarigen in wiskunde, (begrijpend) lezen en natuur­weten­schappen gemeten en internationaal vergeleken. Zo monitoren we in hoeverre leerlingen voorbereid zijn op hun rol in de maatschappij.

Bekijk de highlights

Onderzoekers vergelijken de Nederlandse leerlingen met leerlingen uit de EU14: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.


Wiskunde staat centraal in PISA-2022. Een bijzondere PISA-meting, kort na een periode van scholensluitingen en thuisonderwijs ten gevolge van de coronapandemie.

Wiskunde

Nog niet eerder zijn de Nederlandse wiskundescores in PISA zo sterk gedaald

De wiskundeprestaties zijn sinds 2006 nog niet eerder zo sterk gedaald. Meisjes zijn sterker achteruitgegaan dan jongens en scoren nu voor het eerst sinds 2012 weer lager dan jongens. Omdat de scores van de EU14-landen ook daalden, scoren Nederlandse leerlingen nog steeds hoger dan hun leeftijdsgenoten in deze landen.

Gemiddelde

Geslacht

Nederland

meisjes

EU14

jongens

Nederland
EU14
Nederlandse meisjes
Nederlandse jongens

Minder goed in Redeneren

Nederlandse leerlingen zijn goed in het wiskundige domein Toepassen maar minder goed in Redeneren.

Nederland
EU14

Meisjes hebben meer zorgen om wiskunde

Meer meisjes dan jongens hebben angst voor wiskunde. Jongens zien wiskunde vaker als één van hun favoriete vakken.

Ik maak me vaak zorgen dat het moeilijk voor me wordt in wiskundeIk maak me zorgen dat ik slechte cijfers haal voor wiskunde

Meisjes
Jongens

Leesvaardigheid

Leesvaardigheidscores dalen opnieuw drastisch: bijna alle EU-landen scoren hoger dan Nederland

De daling in leesvaardigheid heeft zich na PISA-2018 versterkt doorgezet. Nederland daalde harder dan de EU14-landen en scoort opnieuw lager dan deze landen gemiddeld. Meisjes en jongens zijn beiden achteruitgegaan maar meisjes scoren nog steeds hoger dan jongens.

Gemiddelde

Geslacht

Nederland

meisjes

EU14

jongens

Nederland
EU14
Nederlandse meisjes
Nederlandse jongens

Natuur­wetenschappen

Scores niet langer hoger dan EU14

Ook in natuurwetenschappen zijn we flink achteruitgegaan. Meisjes zijn sterker achteruitgegaan dan jongens, waardoor meisjes niet langer een voorsprong hebben op jongens. Hoewel de score in EU14-landen ook daalde, scoort Nederland nu niet meer hoger dan EU14 gemiddeld.

Gemiddelde

Geslacht

Nederland

meisjes

EU14

jongens

Nederland
EU14
Nederlandse meisjes
Nederlandse jongens

Scholensluitingen vanwege corona

Bijna driekwart (74%) van de 15-jarigen is positief over de hulp van hun docenten toen zij thuis onderwijs moesten volgen.

Ruim de helft (54%) geeft echter aan dat zij achter raakten met hun schoolwerk.

Tijdens de scholensluitingen voelde 30% van de 15-jarigen zich eenzaam, dit zijn vaker meisjes (37%) dan jongens (23%).

Meer opvallende resultaten

Een derde van de leerlingen is onvoldoende geletterd in leesvaardigheid. Een kwart van de leerlingen is onvoldoende geletterd in wiskunde en/of in natuurwetenschappen.
Het opleidingsniveau van ouders hangt (net als voorheen) sterk samen met de prestaties van hun kinderen.
Meisjes zijn nog altijd minder tevreden met hun leven dan jongens.
Ruim een derde van de leerlingen voelt soms of vaak druk om online te moeten zijn en berichten te moeten beantwoorden als ze in de les zitten.

Verder lezen?

download het rapport download de figuren

Of ga terug naar pisa-nederland.nl