Informatie voor scholen en docenten

Is uw school geselecteerd om deel te nemen aan PISA?

In Nederland worden ongeveer 10.000 leerlingen en zo’n 1500 docenten van ongeveer 220 verschillende scholen geselecteerd voor deelname aan PISA. Zij worden geselecteerd op basis van een representatieve steekproef. Hierdoor zijn er bijvoorbeeld van alle onderwijstypen (vso, pro, vmbo, havo en vwo) leerlingen die deelnemen.

» Voor het PISA-onderzoek is het zeer belangrijk dat alle scholen die worden geselecteerd ook daadwerkelijk deelnemen.

Dit zorgt ervoor dat de resultaten representatief zijn voor Nederland. Zo kunnen de resultaten op de juiste manier (inter)nationaal geanalyseerd worden. Ook worden resultaten uit PISA-2025 vergeleken met resultaten uit eerdere PISA-onderzoeken om zo trends in het onderwijs te volgen.

Scholen

De school heeft de regie, het PISA-team regelt de rest

Elke school die aan PISA deelneemt levert een overzicht van alle 15-jarige leerlingen aan. Hiermee selecteert PISA per school willekeurig een aantal leerlingen. Zij ontvangen een uitnodiging voor deelname aan het PISA-onderzoek.

In maart en april 2024 wordt het vooronderzoek uitgevoerd. Het hoofdonderzoek vindt vervolgens plaats in het voorjaar van 2025.

Scholen bepalen zelf wanneer zij het onderzoek binnen deze periode op hun school plannen. Op die dag komt een ambassadeur van PISA naar de schoollocatie toe. Hij of zij bereidt het onderzoek voor, brengt laptops mee, zet deze laptops klaar en begeleidt leerlingen tijdens het PISA-onderzoek. Het enige dat de school hoeft te regelen, zijn ruimtes waarin het onderzoek uitgevoerd kan worden. Alle andere benodigde materialen worden door de PISA-ambassadeur verzorgd.

Daarnaast zijn er vragenlijsten voor de schoolleider, voor docenten in de natuurwetenschappelijke vakken in leerjaar 3 en voor ouders en/of verzorgers van deelnemende leerlingen:

  • Schoolvragenlijst (± 45 minuten): De vragenlijst voor schoolleiders gaat in op diverse factoren zoals achtergrondgegevens, schoolmanagement, het docententeam, toetsing en evaluatie, doelgroepen en het schoolklimaat.
  • Docentenvragenlijst (± 40 minuten): De vragenlijst voor docenten van natuurwetenschappelijke vakken gaat onder andere in op de professionele ontwikkeling en inrichting van het onderwijs in natuurwetenschappen.
  • Oudervragenlijst (± 30 minuten): De vragenlijst voor ouders en/of verzorgers van deelnemende leerlingen gaat in op hun betrokkenheid bij de school en het belang van natuurwetenschappelijk onderwijs.

De vragenlijst voor schoolleiders en docenten is online beschikbaar. Zij krijgen een e-mail met daarin een link naar deze online vragenlijst. De vragenlijst voor ouders wordt op papier verspreid.

Na afloop van het PISA-onderzoek ontvangen de contactpersoon van de school en de schoolleider die de schoolvragenlijst invult een passende beloning voor hun deelname aan PISA. Ook de school zelf ontvangt een beloning vanwege het invullen van de docentenvragenlijst en daarnaast een rapportage met de resultaten van de school.

Wat houdt deelname in voor een leerling?

Leerlingen uit vso, pro, vmbo, havo en vwo kunnen geselecteerd worden voor deelname aan PISA. Leerlingen in vmbo, havo en vwo zijn in totaal ongeveer 4 uur bezig met het PISA-onderzoek, inclusief pauzes. Het PISA-onderzoek bestaat uit:

  • PISA-toets (± 2 uur): De PISA-toets voor leerlingen bestaat uit een combinatie van vragen over natuurwetenschappen, leesvaardigheid, wiskunde, leren in een digitale wereld en Engelse taalvaardigheid.

De meeste leerlingen beantwoorden vragen over het hoofddomein natuurwetenschappen. Daarnaast kunnen er ook vragen over de andere domeinen leesvaardigheid, wiskunde, leren in een digitale wereld en/of Engelse taalvaardigheid worden gesteld.

Leerlingen die geselecteerd zijn om vragen over Engelse taalvaardigheid te maken, krijgen lees-, luister- en spreekopgaven. Zij krijgen daarvoor een koptelefoon met microfoon van de PISA-ambassadeur.

  • PISA-leerlingvragenlijst (± 50 min): Na de PISA-toets vult elke leerling een vragenlijst in. Dit gaat over diverse onderwerpen zoals de thuissituatie, school, vrienden en familie, vrije tijd, studiegewoonten en welbevinden.

Voor leerlingen in het vso en het praktijkonderwijs is er een verkort PISA-onderzoek. De PISA-toets duurt 1 uur en de PISA-vragenlijst 20 minuten. In totaal zijn zij ongeveer 2 uur bezig met het PISA-onderzoek, inclusief pauzes.

De PISA-toets en -vragenlijst worden op een laptop gemaakt. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar naar een individuele leerling of school.

Na het invullen van de PISA-leerlingvragenlijst is de leerling klaar met het PISA-onderzoek. Elke leerling krijgt na afloop een presentje als dank voor het meedoen.

Leerling