Voorbeeldvragen

Wilt u de vragen in PISA graag zelf ervaren? Hieronder vindt u voorbeeldvragen voor natuurwetenschappen, leesvaardigheid en wiskunde. Van de nieuwe domeinen leren in een digitale wereld en Engelse taalvaardigheid zijn nog geen voorbeeldvragen beschikbaar.

Op de Engelstalige website van PISA kunt u meer voorbeeldvragen bekijken: klik hier

Logo's_domeinen

Natuurwetenschappen

Voorbeeldvragen natuurwetenschappen

Voorbeeldvraag 1 (uit PISA-2015):

Lees eerst de inleiding van deze vraag:
VoorbeeldvraagNatuurwetenschappen1

Nu volgt de vraag.
(In onderstaande afbeelding is de simulatie uitgevoerd voor de situatie waarin de hardloper zich bevindt)
VoorbeeldvraagNatuurwetenschappen2

Antwoordmogelijkheden:

Het gevaar dat de hardloper loopt voor zijn gezondheid, is [uitdroging / een zonnesteek].

Dit blijkt uit [de hoeveelheid zweet / het vochtverlies / de lichaamstemperatuur] van de hardloper na een uur hardlopen.

Klik hier voor het juiste antwoord
uitdroging;
het vochtverlies

> Deze vraag is interactief. Wilt u de simulaties zelf uitvoeren? Dit kan online: klik hier.

Voorbeeldvraag 2 (uit PISA-2015):

VoorbeeldvraagNatuurwetenschappen3

Klik hier voor het juiste antwoord
Het antwoord wordt beoordeeld op basis van de uitleg waarom dit gebeurt. Een correct antwoord moet het volgende bevatten:
– Dat de beweging van tektonische platen tot de opbouw van spanning leidt
– en/of dat land in verschillende richtingen beweegt en door wrijving bij de breuk wordt gestopt

Leesvaardigheid

Voorbeeldvragen leesvaardigheid

Voorbeeldvraag 1 (uit PISA-2018):

Voorbeeldvraag_Leesvaardigheid

Klik hier voor het juiste antwoord
Omdat ze haar hen zo snel mogelijk wil helpen

Voorbeeldvraag 2 (uit PISA-2018):

Voorbeeldvraag_Leesvaardigheid2

Klik hier voor het juiste antwoord
Er zijn meerdere juiste antwoorden:
NellieB79 in combinatie met de volgende uitleg: omdat haar antwoord impliceert dat Ivana_88 het best met haar eigen dierenarts kan overleggen voordat ze haar kip medicijnen geeft.
Monie in combinatie met de volgende uitleg: omdat Monie haar kip aspirine heeft gegeven en haar de kip beter werd.
Frank in combinatie met de volgende uitleg: omdat hij een dierenarts of vogelspecialist is, of verstand heeft van het behandelen van vogels.

Voorbeeldvragen hoofddomein wiskunde

Voorbeeldvraag 1 (uit PISA-2012):

VoorbeeldvraagWiskunde

Klik hier voor het juiste antwoord
90 ml

Voorbeeldvraag 2 (uit PISA-2012):

Voorbeeldvraag2Wiskunde

Klik hier voor het juiste antwoord
Het antwoord wordt beoordeeld op basis van het wiskundig argument dat wordt gebruikt ter ondersteuning van het antwoord. Een correct antwoord bestaat uit twee delen:
– Je geeft aan dat de bewering van de tester niet juist is.
– Je geeft een onderbouwing voor je antwoord. Daar moet in staan dat 3% van 6000 meer is dan 5% van 2000.