Planning

Planning PISA-2022

Het PISA-onderzoek duurt in totaal 4 jaar:

2020 Voorbereiding

In deze fase werden diverse aspecten van PISA voorbereid, zoals de vertaling van de toets en vragenlijsten, en de trekking van de steekproef. Ook startte de werving van scholen voor de voormeting in 2021.

2021 Uitvoering vooronderzoek

In september en oktober is het vooronderzoek van PISA uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn meegenomen in de voorbereiding en optimalisatie van het hoofdonderzoek.

2022 Uitvoering hoofdonderzoek

In oktober, november en december is het hoofdonderzoek van PISA uitgevoerd. Alle toetsen werden nagekeken en de antwoorden op de leerling- en schoolvragenlijsten worden geanalyseerd.

ยป 2023 Data-analyse en publicatie

Alle antwoorden worden nader geanalyseerd. De resultaten worden (inter)nationaal vergeleken en opgenomen in diverse rapporten. Deze rapporten verschijnen op 5 december 2023.