Planning

Planning PISA-2025

Het PISA-onderzoek duurt in totaal 4 jaar:

2023 Voorbereiding

In deze fase werden diverse aspecten van PISA voorbereid, zoals de vertaling van de toets en vragenlijsten, en de trekking van de steekproef. Ook startte de werving van scholen voor de voormeting in 2024.

ยป 2024 Uitvoering vooronderzoek

In maart en april wordt het vooronderzoek van PISA uitgevoerd. De resultaten hiervan worden meegenomen in de voorbereiding en optimalisatie van het hoofdonderzoek.

2025 Uitvoering hoofdonderzoek

In het voorjaar van 2025 wordt het hoofdonderzoek van PISA uitgevoerd. Alle toetsen worden nagekeken en de antwoorden op de leerling- en schoolvragenlijsten worden geanalyseerd.

2026 Data-analyse en publicatie

Alle antwoorden worden nader geanalyseerd. De resultaten worden (inter)nationaal vergeleken en opgenomen in diverse rapporten. Deze rapporten verschijnen eind 2026.